Dezinfekcia priestorov

Dezinfikovanie priestorov hrá dôležitú úlohu v mnohých priemyselných a sociálnych odvetviach, ako sú napríklad hotely, reštaurácie, veľké podniky, obchody s potravinami, školy, nemocnice, či verejná doprava. Najmä tam, kde je veľký pohyb ľudí a kde ľahko vznikajú choroboplodné zárodky. Samozrejme o tom, že dezinfikovanie je nevyhnutné nikto nepochybuje. V článku si ale povieme, aké benefity so sebou prináša pravidelná dezinfekcia priestorov a povrchov.

Prečo je dôležité dezinfikovať?

Dezinfekcia bola potrebná vždy. Len v minulosti ju ľudia viac podceňovali, a to najmä z dôvodu, že netušili aké to je potrebné v boji proti nebezpečným mikroorganizmom. V súčasnosti však význam dezinfekcie narastá priam exponenciálne, čo má na svedomí predovšetkým hrozba COVID-19. A to nielen v domácnostiach, ale aj na pracoviskách.

Infekčné ohnisko nebezpečnej infekcie pritom môže vzniknúť kdekoľvek, od hotelov a nemocníc až po materské škôlky. Je to z dôvodu, že mikroorganizmy môžu prežiť na povrchu predmetov, ktorých sa infikovaná osoba dotkla. A to niekedy aj niekoľko dní. Dezinfekcia preto pomáha pri epidémiách a ďalších vysoko nákazlivých ochoreniach výrazne spomaliť šírenie nákazy. A tým výrazne pomáha spoločnostiam v ich návrate k produktivite. Po zdravotnej stránke tak chráni zamestnancov i zákazníkov.

Avšak okrem ochrany zdravia má dezinfekcia aj ďalší prínos. Odstraňuje totiž neželené pachy z pracoviska – napríklad zo školských jedální, hotelov, či podnikov s veľkým počtom zamestnancov. A samozrejme tiež vo vzduchotechnike, alebo aj len v obyčajnej klimatizácii v autách, alebo v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy. Navyše dokáže rýchlo zabezpečiť čistotu a to aj v prípade veľmi znečistených prevádzok.

Ďalšie výhody

Okrem už zmienených výhod v súvislosti s čistotou, zdravím a odstraňovaním nepríjemných pachov, prináša pre zamestnávateľa priemyselná priestorová dezinfekcia ďalšie benefity:

  • Jej profesionálne prevedenie dokáže v krátkom čase dezinfikovať veľkú plochu a pripraviť priestor na opätovné bezpečné používanie.
  • Minimálne alebo žiadne narušenie prevádzky, takže neovplyvňuje produktivitu práce.
  • Výborné preventívne opatrenie (napríklad dezinfekcia ozónom) na predchádzanie vzniku nebezpečných patogénov na pracovisku.
  • Čisté priestory znamenajú aj lepší dojem na zákazníka a nárast tržieb.
Scroll to Top