Dezinfekcia priestorov

Komerčné priestory

dezinfekcia obchodných priestorov a obchodných centier, reštauračných zariadení, kancelárskych priestorov.

Zdravotnícke zariadenia

dezinfekcia ambulancií, operačných sál, nemocníc, lekárni, polikliniky, optiky, izieb

Zdravotnícke zariadenia

dezinfekcia ambulancií, operačných sál, nemocníc, lekárni, polikliniky, optiky, izieb

Dopravné zariadenia

dezinfekcia áut, nákladných vozidiel, lodí, lietadiel, autobusov, minivanov. firemných flotíl

Objekty

dezinfekcia hál, skladových priestorov, výrobných priestorov, priemyselných objektov, novostavieb

Miesta s vyššou frekvenciou ľudí

dezinfekcia recepcií, bytových vchodov, verejných toaliet a priestranstiev, zástavok, parkov

Fitness a wellness centrá

dezinfekcia fitness a wellness centier, kozmetických a estetických salónov

Domácnosti

dezinfekcia bytov, domov, domácnosti, chát a chalúp, lodí, karavanov

Scroll to Top