Čo je to ozón?

Pojem ozón vám určite nie je neznámy. Započuli ste ho či už v súvislosti s klimatickými zmenami, alebo v medicíne, napríklad pri ozónoterapii. Jeho použitie je všestranné. Prečo je ale tak často využívaný a vďaka čomu má svoje unikátne vlastnosti? Povieme si v našom článku.

Ozón pod lupou

Ide o vysoko reaktívne a nestabilné spojenie troch atómov kyslíka. Slovo „ozón“ pritom pochádza z gréckeho ozeínu, a to v preklade znamená „cítiť“. Naznačuje to teda, že ozón (chem. značka O3) má svoj typický zápach, ktorý sa niekedy dá badať na zle vetraných miestach, alebo po búrke s veľkým množstvom bleskov.

Vo všeobecnosti rozlišujeme dva typy ozónu. Prvý sa zjednodušene označuje ako „zlý ozón“, ktorý je prirodzenou súčasťou spodnej vrstvy atmosféry (troposféra). Je súčasťou znečisťovania ovzdušia a vytvára sa najmä  v horúcich dňoch vplyvom slnečného svetla (UV ultrafialového svetla). A to pôsobením na vzduch znečistený oxidmi dusíka a prchavými organickými zlúčeninami.

Naproti tomu „dobrý ozón“ sa nachádza v hornej vrstve atmosféry a podieľa sa na ochrane obyvateľov našej planéty pred škodlivým UV žiarením zo slnka. Konkrétne, znižuje energiu prechádzajúceho ultrafialového žiarenia. Keby tomu tak nebolo, UV žiarenie by bolo pre život na Zemi mimoriadne nebezpečné. A to z dôvodu, že jeho vysoká energia spôsobuje vznik rôznych typov rakovinových nádorov kože a poškodenie zraku.

Princíp využitia ozónu

Ozón sa vytvára vtedy, keď sa molekuly kyslíka (O2) rozpadnú pridaním energie za vzniku  dvoch samostatných atómov kyslíka (O1). Tieto atómy kyslíka následne spolu s ďalšími molekulami kyslíka (O2) vytvárajú ozón(O3).

Tretí atóm kyslíka je však nestabilný a môže sa spájať s inými organickými a anorganickými molekulami. V ovzduší tieto organické molekuly môžu byť napríklad vírusy, baktérie, plesne a rôzne ďalšie mikroorganizmy.

Následne sa potom ako vedľajší produkt vytvorí čistý kyslík. Tento proces sa volá oxidácia a ozón sa považuje vôbec za jedno z najúčinnejších oxidačných činidiel. Jeho použitie je preto priam predurčené na likvidáciu baktérií, vírusov (ničenie aj COVID 19), plesní, mikroorganizmov, roztočov, hmyzu, cigaretového zápachu, chemického zápachu, zápachu nevetraných priestorov, zvieracieho zápachu, potu, dezinfekcie po nájomníkoch, po nasťahovaní a podobne.   Možné ho je použiť v domácnostiach, firemných priestoroch, zdravotníckych zariadeniach, halách, kanceláriách, školách a škôlkach, či v  nemocniciach. Jeho výhodou je oproti bežným dezinfekčným prostriedkom najmä fakt, že ako plyn sa dostane aj na miesta, kde sa klasická chémia nemusí dostať.

Ozón vás zbaví

Baktérie

Roztoče

Vírusy

Mikroorganizmi

Drobný hmyz

Zápach z jedla a výparov

Biologický, chemický aj zvierací zápach

Nevetrané a zatuchnuté priestory

Ďalšie info o ozóne

Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text Text text text text

Scroll to Top